Minnesota Ülikooli biomeditsiinilise tehnika laboris viidi käesoleval aastal professor Bin He poolt läbi edukas katse mõtete abil juhitavate sõidukitega – katsealused juhtisid ja navigeerisid lendavat robotit oma mõtete vahendusel. See tundub hetkel võib-olla ulmelise naljana, kuid tulevikus võib selline tehnoloogia aidata näiteks halvatud inimestel hakkama saada iseendaga hooldajate abita. Taoliseks seadme mõtte teel juhtimiseks pole vajalik läbi viia ajuoperatsiooni ajju kiibi paigaldamiseks. Aju poolt edastatavad lained (EEG) tuvastatakse hoopis elektroodide poolt, mis paiknevad pähe asetatavas mütsis.

hecopter

Professor He karjäär on pühendatud 3D aju-arvuti liidese (Brain – Computer Interface: BCI) arendamisele ning tõestamisele, et BCI abiga saab seadmeid juhtida vähemalt sama hästi kui ajju paigaldatava kiibi vahendusel. Tema vastavasisulised tööd on avaldatud ajakirjas Journal of Neural Engineering. BCI tugineb oma toimimisel motoorika keskusele – suuraju osale, mis on vastutav liikumiste koordineerimise eest. Motoorika keskus tekitab miniatuurse elektrivoolu olukorras, kus inimene liigutab ennast või mõtleb liikumisest. Erinevad liigutused aktiveerivad keskuse erinevaid alasid.

Professor He sõnul olid nad esimesed, kes kasutasid MRI ja EEG pilditehnikat loomaks kaarti aju neuronitest, mis aktiveeruvad liigutuste ettekujutamisel. Seetõttu on nüüd teada, millised signaalid vastavad erinevatele liikumistele. Mütsitaoline seade koosneb 64st koljule paigaldatavast elektroodist, mis jälgivad aju neuroaktiivsust. Iga elektrood avastab signaalide olemasolu või puudumist ning antud info edastatakse arvutile, mis muundab saadud mustri elektrooniliseks käsuks. Esmalt õppisid vabatahtlikud juhtima ühetasapinnalisi liikumisi ekraani oleva kursori abiga. Seejärel õpiti kahetasapinnalisi liikumisi ekraanil oleva kursori liigutamisega nii ülesse ja alla kui vasakule ja paremale. Sellegi omandanult suunduti 3D liikumiste õppimise juurde virtuaalse helikopteriga.
Peale läbitud virtuaalseid treeninguid õppisid vabatahtlikud navigeerima päris sõidukit – drooni. EEG ajusignaalid muundatakse käskudeks, mis edastatakse robotile WiFi vahendusel.

BCI potentsiaal tundub olevat väga lai. Lendava roboti tehnoloogiat soovitakse järgnevalt kasutada halvatud inimeste abistamisel maailmaga suhtlemisel. See võib aidata inimesi, kes on saanud ajurabanduse või kannatavad Alzheimeri haiguse all.

Kasutatud kirjandus:
http://interestingengineering.com/can-you-control-a-vehicle-by-using-your-mind-incomplete/