Pildianalüüsi teel oleme suutelised tuvastama mõõteseadmetelt nende seerianumbreid, mõõtelugemeid, osutinäite ja muud vajaliku informatsiooni. IoT või muu sarnase lahenduse teel edastatakse info kesksesse serverisse.