Postitused sildiga Osuti asendi tuvastus
Info tuvastamine mõõteseadmetelt
Pildianalüüsi teel oleme suutelised tuvastama mõõteseadmetelt nende seerianumbreid, mõõtelugemeid, osutinäite ja muud vajaliku informatsiooni. IoT või muu sarnase lahenduse teel edastatakse info kesksesse serverisse.