Psühhoakustika uurib seda, mismoodi inimene heli tajub, otsitakse seoseid helilaine omaduste ja subjektiivsete kuulmisaistingute vahel. Lihtsamalt öeldes, mida me mingit heli kuuldes mõtleme. Antud postitusega proovime demonstreerida ühte psühhaokustilist nähtust.

Esmalt sooritame kuulamisharjutuse.

Komplekssignaal

                                1                       2                     3                        4

Põhiharmoonilised

                      ?                        ?                       ?                       ?

(Võib juhtuda, et teinekord ei taha heliklipid mängida, siis vahest aitab veebibrauseri “refresh”)

Juhend:

Ülesande eesmärk on sobitada iga teises klipis olev põhiharmooniline ühe esimeses klipis oleva komplekssignaaliga. Vastuseid ootame facebookis või skeemipesas postituse alla kommentaaridena. Vastuseks soovime neljast numbrist koosnevat numbrijada. Näiteks, kui ma arvan, et esimene põhiharmooniline kuulub komplekssignaali number 4 juurde ja viimane põhiharmooniline kuulub komplekssignaali number 1 juurde ja teise ja kolmanda põhiharmoonilise number on tundmatu muutuja, siis oleks minu vastus selline: 4 x y 1, teie kirjutage muidugi tundmatute muutujate asemele ka numbrid. Vastamiseks on aega 1 kuu (16.07.2013 läheb lukku). Õigesti vastanute vahel loosime välja tuliuue videos nähtud auhinna, milleks on digi-multimeeter Mastech MS6231!.

Huvilistele räägin vabas vormis natuke teooriat järgmisel leheküljel.