19.sajandi lõpus oli Nikola Tesla esimene inimene, kes pakkus välja juhtmevaba energia ülekande idee. Sellise süsteemi kasutusele võtmine võimaldab elektriseadmeid toita energiaga ilma juhtmeteta.

Juhtmevaba energiaseadme tööpõhimõtte skeem põhineb induktiivpoolide resonantsil. Lihtsutatult – esimese seadme induktiivpool on ühedatud pistikuga ja teise seadme induktiivpool on ühendatud tarbijaga. Pistikus oleva seadme induktiivpool tekitab elektromagnetvälja, tänu millele teise seadme induktiivpool läheb resonantsi ehk saavutab sama nn. võnkelaine.  Teise seadme induktiivpoolis tekib elekter ja toidab elektritarbijat.

Kahjuks peab tõdema, et juhtmevaba energia süsteemi ehitamisel on palju takistusi, mis vajavad ületamist. Selleks, et piisavalt energiat saaks ülekanda allikaseadmelt tarbijaseadmele, peavad need olema piisavalt suured. Teiseks piiranguks on mõju kaugus. Praegusel hetkel on võimalik juhtmevaba energiat ülekanda vaid mõne meetri kaugusele. Kolmandaks, süsteemi efektiivsus ei ole just kõige parem: palju energiat läheb ülekandel kaduma. [1]

Vaatamata juhtmevaba energia ülekande piirangutele, näevad teadlased selle süsteemi prespektiivsust tulevikus. Näiteks induktiivpoolide resonantsi töö põhimõttel arendatakse elektriautode juhtmevaba laadmist (induktisoonlaadimine) Stanford’i Ülikoolis. [2]

Väike näide juhtmevaba energia ülekande kohta:

httpv://www.youtube.com/watch?v=DGk3O-zg2E8

Visioon elektriautode induktiivlaadimise kohta:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Fwvg4aJq1dw

Rohkem infot: 1. Article by Isham Jassat  2. Video Euronews