Kasutustingimused ja isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sa nõustud Skeemipesa veebikeskkonda kasutades sellega, et Sa ei postita mistahes valelikku, ebatäpset, ebaseaduslikku, solvavat, vihkamist propageerivat, ahistavat või mistahes muul viisil inimese privaatsust häirivat materjali. Skeemipesa veebikeskkonda kasutades nõustud Sa samuti mitte positatama mistahes materjali, millele rakenduvad autoriõigused, mis ei kuulu Sulle või mille jaoks Sa pole autoriõiguste omanikult saanud luba materjali postitamiseks.

Skeemipesa ei võta mistahes vastutust Sinu poolt loodud postituste sisu eest.  Skeemipesa ei vastuta postituste õigsuse eest ega võta mistahes vastustust postituste sisust tulenevate mistahes kahjude eest. Skeemipesa jätab omale õiguse kustutada, muuta, mitte avaldada, taasavaldada lisatud postitusi ilma mistahes nõusolekuta nende postituste autoritelt.

Skeemipesa jätab omale õiguse avaldada postituse looja identiteeti kolmandatele osapooltele olukorras, kus seda nõutakse seadusest lähtuvalt.

Skeemipesa jätab omale õiguse kustutada etteteatamata mistahes kasutajakontot, mis ei vasta Skeemipesa nägemusele korrektsest kasutajakontost. Skeemipesa veebikeskkonnaga liitudes pead Sa avaldama Skeemipesale oma korrektse eesnime, perenime, e-posti aadressi ning telefoninumbri. Sinu blogipostitused avaldatakse Skeemipesa veebikeskkonnas Sinu pärisnime all. Skeemipesa ei edasta Sinu e-posti aadressi ega telefoninumbrit kolmandatele osapooltele ilma selleks Sinult nõusolekut küsimata, välja arvatud juhtudel, kui see on seadusega ette nähtud

Pane tähele, et iga postituse juurde salvestatakse IP-aadress, millelt postitus on teostatud. Vajadusel on Skeemipesal õigus blokeerida kasutaja ligipääs Skeemipesa veebikeskkonda IP-aadressi või kasutajanime põhiselt.

Pane tähele, et Skeemipesa veebikeskkond asetab Sinu arvutise küpsise (cookie), mis salvestab Sinu arvutisse Skeemipesa veebikeskkonnaga seotud infot. See on vajalik, et tagada Sinu automaatne Skeemipesa keskkonda sisselogimine. Sul on õigus antud küpsist oma arvutist kustutada mistahes ajamomendil.